Palles Pissebod – en practical joke

Forsiden på Palles Pissebod
For dælen der har været gang i debatten om navngivningen af børnebibliotekernes kommende fælles website. Sådan noget kan åbenbart få bibliotekarer op af stolene. (Styrelsen for Bibliotek og Medier har desværre slettet debat-indlægget i deres såkaldte “blog”, så den officielle diskussion om navnevalget er gået tabt). I hvert fald startede det som Pissegratis og er endt med Palles Gavebod.

Men nu til noget helt andet. For i den mindre seriøse ende af den debat har vi netop lanceret Palles Pissebod. Hjælp mig med at nuancere debatten. Gå ind på PallesPissebod.dk og afgiv din stemme.