Bibliotek 2.0 i Herning og Randers

“Fra Alle Os Til Alle Jer” er titlen på et relativt nyt forprojekt, der i korte træk søger at afdække forskellige typer social software og deres anvendelsesmuligheder i bibliotekssammenhæng. Projektet bliver til i et samarbejde mellem Herning Centralbibliotek og Randersegnens Biblioteker.

Idérig mødestruktur
På projektmøderne tager vi udgangspunkt i eksterne oplægsholdere, som holder oplæg for medarbejderne skiftevis på de to biblioteker og derefter deltager i det efterfølgende projektmøde. Det giver en ganske god effekt, idet ejerskab og kendskab til projektet for det første således kommer rundt til de enkelte medarbejdere i bibliotekerne, og for det andet fordi selve projektmøderne nyder godt af den debat, der opstår ud fra de ideer, som de eksterne oplægsholdere bringer med sig. En mødeform, der bestemt kan være anbefalelsesværdig for andre projekter.

Debatskabende oplægsholdere
Foreløbig har projektet haft besøg af Esben Fjord fra Danmarks Biblioteksskole og Niels Olof Bouvin, forskningslektor i hypermedier ved Århus Universitet, som begge har holdt medrivende oplæg om web 2.0, bibliotek 2.0 og sociale netværksteknologier i hhv. Herning og Randers. Der skal sikkert sluges nogle kameler på den baggrund.

Projektet i praksis
Projektgruppens opgave vil være at udarbejde et idekatalog over forskellige slags social funktionalitet, som med fordel vil kunne implementeres i bibliotekernes websites. En større hurdle bliver det imidlertid nok, når funktionaliteten skal implementeres i praksis.

Installation af web 2.0 software, som f.eks. weblogs, er relativt nemt at have med at gøre, da der findes masser af den slags som er lige til at downloade og smide på en webserver. Som direkte udløber af dette projekt kan jeg i øvrigt nævne, at vi således om ganske kort tid kører de første blogs i stilling på Herning Centralbiblioteks website.

Sværere bliver det imidlertid, når de sociale systemer skal personaliseres og kobles sammen med nogle i høj grad lukkede biblioteksbaser. En mur, vi desværre allerede er alt for godt bekendt med at løbe panden imod i et andet projekt, nemlig projekt “Mit Bibliotek”.

Så udfordringer er der nok af.

Links

Skriv en kommentar