Farvelære

Dette er 3. uges opgave på kurset i brugervenlighed og grafisk design på Akademiuddannelsen i IT.

Farver på Horsens Biblioteks website

Den dominerende farve på Horsens Biblioteks website er rød. Rød er en primærfarve i det additive (RGB) farvesystem. Den røde farve anvendes her i forskellige lysheder for at adskille i forhold til funktion, bl.a. omkring søgefelt og på faneblade. Foruden hvid og sort er rød den farve, vi bedst kan adskille fra andre farver.

Som basisfarve anvendes grå i forskellige lysheder fra helt hvid til næsten sort. Der er ikke tale om en umættet, næsten-grå, men en grå, hvor al farve er sorteret fra. Den grå er valgt, fordi de øvrige mulige farver i kommunens designmanual ikke går så godt i spænd med den røde på store farveflader, men står bedre alene.

screenshot af Horsens Biblioteks hjemmeside

Røde farver i Horsens kommune
Sekundær farvepalet til den røde farve i Horsens Kommune.

Rød anvendes tematisk i Horsens Kommune til emner, der handler om mennesker, hvor en grøn farvepalet anvendes, når det handler om teknik. Sammen med den røde eller grønne anvendes ifl. kommunens designmanual en lyseblå og derudover er der til hhv. den røde og grønne udviklet en sekundær palet.

I forhold til menneskets farveperception er den dominerende røde måske ikke helt velvalgt. Rød tenderer til at “få folk op i det røde felt”, dvs. stimulerer aggressivitet, tiltrækning og seksualdrift, samtidig med at det får folk til at yde dårligere intellektuelt. Det er ikke nødvendigvis en kombination, der er ønskelig på et bibliotek eller for en offentlig virksomhed i øvrigt. (Om Red Effects på Lynda.com)

Det er måske en af grundene til, at der netop nu udrulles ny designmanual i kommunen, hvor en mørk blå er dominerende og rød er reduceret til en accentfarve.

Farvepalet til mit websted

Jeg har allerede udviklet og implementeret den farvepalet, jeg ønskede til dette websted. Som dominerende farver er der taget udgangspunkt i en mørk blå og en kølig grøn.

Farvepalet
Farvepalet til Bechster.dk

Blå er en primærfarve i det additive farvesystem (RGB). Men modsat rød, stimulerer blå rolighed og får brugere til at yde bedre intellektuelt. Blå signalerer endvidere imødekommenhed og venlighed. (Om Blue Effects på Lynda.com)

Grøn virker inviterende og motiverer til at komme nærmere, hvilket kan være en af grundene til, at det grønne trafiklys betyder “kør”. Grøn virker endvidere beroligende, hjælper os til at fokusere og forbedrer evnen til at tænke kreativt. (Om Green Effects på Lynda.com)

Som basisfarver har jeg valgt hvid og lys grå, fordi det giver god kontrast til mørk tekst og gør det nemt at læse.

Endelig har jeg valgt en klar blå til links og calls to action. Den er nem at få øje på på de mere dæmpede baggrundsfarver.

Jeg har ønsket en imødekommende, kølig og skarp farvepalet, der kan understøtte de illustrationer og billeder, jeg gerne vil have på mit websted, uden at konkurrere alt for meget med disse om opmærksomheden.