Bibliotek 2.0 og efterlysning af teknikere

Torsdag d. 10. november deltog jeg i en temadag på Ã…by Bibliotek om paradigmeskiftet web 2.0, de nye tanker omkring bibliotek 2.0 samt hvordan man undgår det library bypass, der evt. måtte følge i kølvandet. Dagens oplægsholdere var journalist og forfatter Peter Hesseldahl og biblioteksblogpioneren Esben Fjord fra Danmarks Biblioteksskole.

Kort om teorien: Hidtil har rettighedshaverne sat dagsordenen. Nyhedsmedierne, filmindustrien, musikbranchen m.fl. har produceret indhold til masserne med stor vægt på kontrol og copyright. Der sker imidlertid i øjeblikket en demokratisering af massemediernes produktionsapparat.

I dag har hvem som helst adgang til video- og lydredigeringsudstyr, digitale kameraer m.m. som førhen kostede formuer. Det resulterer i, at flere selv får mulighed for at deltage i indholdsproduktionen, og således opstår også de nye web 2.0 tiltag eller såkaldt social software som Blogger, Flickr, Delicious og ikke mindst Wikipedia, hvor platformen stilles til rådighed mens brugerne skaber indholdet.

Vi må altså til at anskue information ud fra en ny synsvinkel. Indhold kan ikke længere betragtes som veldefineret og afgrænset, men derimod anarkistisk og selvorganiserende.

I den sammenhæng er bibliotekerne, på linie med massemedierne, indholdsleverandør, og det gør dem sårbare og uinteressante, for de er ikke interaktive og information kan ligesåvel findes andre steder (læs: Google). En løsning på det problem kan være at tænke den sociale web 2.0 software ind i bibliotekerne, og således opstår begrebet Bibliotek 2.0.

Ét er at have ideerne, noget helt andet er imidlertid at føre dem ud i livet. Bibliotekerne har naturligvis masser af bibliotekarer, som kan navigere og sytematisere. I denne verden hænger teknikerne til gengæld ikke på træerne, og hvis bibliotek 2.0 ideerne skal føres ud i livet, kræver det formentlig nogle folk som forstår sig på kode.

Lad det hermed være en opfordring til bibliotekscheferne om at ansætte flere teknikere.

Skriv en kommentar