Fyld links i din weblog med Blogrolling

Hvis du bruger Blogger til at lave din weblog med, synes du sikkert også, det kan være frustrerende at skulle ind og bakse med templaten, hver gang du vil redigere de links, du evt. måtte have stående i den sekundære kolonne.

Det ville i øvrigt være fedt, hvis Blogger ville gøre det nemmere at poste indhold/links andre steder end bare lige i det primære indholdsområde.

Der findes imidlertid råd, hvis du bare vil have links i den sekundære kolonne. De kan nemlig lægges på og redigeres meget nemt med Blogrolling.com.

Når du har opsat din Blogroll, skal der bare lægges et lille stykke javascript ind i koden i din template, så er du kørende. Og du kan lave et aktivt bogmærke, så du nemt og elegant kan tilføje nye links, uden at skulle logge ind hele tiden.

For de avancerede
Eneste problem ved javascript løsningen er, at den ikke er særligt tilgængelig, hverken ift. handicappede eller søgemaskiner. Men hvis din blog er gemt som ASP, har jeg en løsning på det problem. Her kommer en stump kode, lige til at sætte ind…


<%
dim URLtoOPML
dim xmlHttp, OPMLXML
dim xmlDOM
dim OPMLoutlines, OPMLoutline

URLtoOPML = “http://www.indsaet_adressen_til_din_OPML.her

Set xmlHttp = Server.CreateObject(“MSXML2.XMLHTTP.3.0”)
xmlHttp.Open “Get”, URLtoOPML, false
xmlHttp.Send()
OPMLXML = xmlHttp.ResponseText

Set xmlDOM = Server.CreateObject(“MSXML2.DomDocument.3.0”)
xmlDOM.async = false
xmlDOM.LoadXml(OPMLXML)

Set xmlHttp = Nothing ‘ clear HTTP object

Set OPMLoutlines = xmlDOM.getElementsByTagName(“outline”) ‘ collect all “outlines” from downloaded OPML
Set xmlDOM = Nothing ‘ clear XML
%>

<ul>
<%
For Each OPMLoutline in OPMLoutlines
%>
<li><a xhref=”<%
Response.Write(OPMLoutline.getAttribute(“url”))
%>” target=”_blank”><%
Response.Write(OPMLoutline.getAttribute(“text”))
%></a></li>
<%
Next
%>
</ul>
OPML er et XML format, ligesom RSS, men bare beregnet til links. Din OPML finder du under “Get code” i din Blogrolling.

God fornøjelse!

Skriv en kommentar