Grafisk design

Hvad er grafisk design?

Kort fortalt: Grafisk design er den kunstnerisk professionelle disciplin at kommunikere og præsentere et budskab på en måde, så modtageren nemmest muligt forstår det ved hjælp af visuelle virkemidler såsom former, farver og typografi.

Grafisk design er ikke kunst. Gennem kunsten søger kunstneren at udtrykke sin egen fortolkning af givne fænomener og omverdenen, ind i mellem på en måde som ikke umiddelbart forstås af andre.

I grafisk design anvendes nogle af de samme virkemidler, men her handler det netop om at formidle et givent budskab til en bestemt målgruppe på en måde, så målgruppen forstår det.

Den grafiske designers værktøjskasse indeholder en lang række designprincipper, hvoraf nogle har rod i perceptionspsykologien. Dvs. læren om, hvordan vi som mennesker opfatter vores omverden.

Blandt værktøjerne finder vi:

  • Gestaltlovene: Loven om figur og baggrund, loven om nærhed, loven om lukkethed, loven om lighed, loven om forbundethed
  • Komposition: Balance, rytme, vægtning og ensartethed
  • Grids: Det gyldne snit og rule of thirds
  • Punkt, linje og form
  • Luft
  • Hierarki
  • Typografi
  • Farver
  • Tekstur
  • Billeder: Fotos og illustrationer