Hvem bærer ved til nyhedsmediernes kiste?

I øjeblikket kunne det se ud til, at nyhedsmedierne selv samler pinde til kisten. I hvert fald i den form, nyhedsmedierne traditionelt har eksisteret i.

Lige nu kappes JP/Politikens Hus med islandske Dagsbrún om at komme først med husstandsomdelte gratisaviser. Det kan naturligvis hurtigt komme til at gå hårdt ud over andre dagblade, nok særligt de mindre, der skal tjene deres penge på rent faktisk at sælge aviser. Således går Det Berlingske Officin ifølge Jyllands-Posten i dag i brechen og overvejer nu også en husstandsomdelt gratisavis, og Nordjyske går ligeledes i offensiven.

Samtidig har TV2 for ganske nylig meldt ud, at de lancerer en ny nyhedskanal d. 1. december, som skal levere nyheder 24 timer i døgnet. På det danske marked en direkte konkurrent til internationale kanaler som CNN og BBC World.

Det interessante er her, at det i høj grad bekræfter antagelsen om, at de traditionelle informationsudbydere til stadighed får sværere ved at tjene penge på deres kerneprodukt, fordi flere og flere bliver i stand til at levere det samme produkt for færre og færre penge. Således kaster nyhedsmedierne nu deres kerneprodukt i grams og satser på at overleve på sidegevinsten, nemlig annoncemarkedet.

Får vi så en øget demokratisering af informationsudbuddet, eller får vi bare dårligere information? Det skal blive et interessant spørgsmål at få besvaret.

Under alle omstændigheder skal vi i hvert fald nok til at anskaffe os en større postkasse.