Personlige bibliotekskataloger og brugertildelte emneord

Med LibraryThing kan du nu lave en bibliotekskatalog over din egen, private bogsamling. Her kan du katalogisere dine bøger med data, som hentes via Library of Congress’ Z39.50 gateway (hvilket dog nok gør det mest interessant at katalogisere engelsksproget litteratur). Du kan katalogisere de første 200 titler gratis, hvorefter LibraryThing koster 10$ for et livstidsmedlemsskab.

Et meget interessant aspekt ved LibraryThing er imidlertid muligheden for at tildele sine bøger “tags”. “Tags” er en ganske irriterende og uforståelig betegnelse, som bl.a. også bruges i diverse weblogs, men den dækker altså bare over noget så simpelt som emneord. Det vil altså sige, at man kan tildele emneord til posterne i sin personlige LibraryThing katalog.

Kan brugerne tildele emneord?
Det kunne i den sammenhæng være vældig interessant at eksperimentere lidt med at lade brugerne tildele emneord i en eller flere offentlige bibliotekers kataloger. For hvem ved bedre hvad brugerne kalder tingene, end brugerne selv?

I forbindelse med projekt “Mit Bibliotek” har der nemlig været gjort et par forsøg med en “noget der ligner” service, hvor man har forsøgt at samle de eksisterende emneord i klynger, for derved at finde lignende materiale.

Det viste sig imidlertid, at de nuværende emneord er meget lidt anvendelige. For ved kombination af ret meget mere end 2 emneord, fremkommer der sjældent meget mere end 1 post. Og det er som regel den post, der var udgangspunktet. De nuværende emneord gør således meget lidt gavn som inspirationskilde.

Så det kunne være interessant at se, om man ville få et bedre resultat ved at lade brugerne tildele emneord.