Tumpede søgeresultater fra biblioteksbasen

De danske folkebibliotekers bibliotekssystemer leveres alle af eksterne leverandører. Der er generelt meget skrammel imellem. Her kommer et skrækeksempel fra vores egen biblioteksbase på Herning Centralbibliotek.

Herning Centralbibliotek har, som størstedelen af de danske folkebiblioteker, Axiells bibliotekssytem, DDELibra. Den del, der møder slutbrugeren, er DDELibraWeb. Hvis man i denne webgrænseflade søger quick and dirty på HTML, så se lige her, hvad der kommer frem…

Skræmmende, ikke? Man får ikke umiddelbart, som man ellers skulle tro, bøger og andet materiale, der handler om HTML. Derimod består søgeresultatet for en stor dels vedkommende af online dokumenter, som udelukkende præsenteres fordi de er skrevet med HTML. Dvs. ordet “HTML” indgår et sted i katalogiseringen af det pågældende dokument, og derfor dukker det op, når man søger på HTML.

Resultatet bliver således ukvalificeret, dumt og ubrugeligt, fordi indholdet stort set er ren støj. Så god fornøjelse med at finde rundt i resultatet af dine søgninger i biblioteksbaserne.

2 kommentarer til “Tumpede søgeresultater fra biblioteksbasen”

Skriv en kommentar